អំពីយើង

យើងជាសេវាកម្មបោកអ៊ុតទំនើបខ្នាតធំដែលគិតលើគុណភាព លើជំនាញក្នុងការបោកគក់ និងបោកស្ងួតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនអ៊ុតទំនើបចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីដំណោះស្រាយស្នាម ប្រឡាក់ លើក្រណាត់ យើងរក្សាបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុត និងភាពសុចរិតដោយអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិអាជីវកម្មស្របច្បាប់!

គុណតម្លៃសេវាកម្មយើង

50 000+
ទទួលអតថិជន
50
ម៉ាស៊ីនដំណើរការ
10 000+
សម្អាតសំលៀកបំពាក់
10 00
មានអតិថជនជាប្រចាំ

ប្រវត្តិសាវតា

បើកដំណើរការ

ដៃម៉ែបោកអ៊ុតទំនើប បានចាប់ផ្ដើមដំណើរថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៧ មានសេវាកម្មជាកញ្ចប់ជូនចំពោះគ្រួសារ ឬ សិស្ស និស្សិតដែលមានការមមាញឹកក្នុងការងារ និង ការសិក្សាក្នុងតម្លៃសមរម្យ។
ក្នុងឱកាសបើកចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ កក្កដា ២០១៧ តទៅហើយ រាល់ការបោកអ៊ុត បូកសរុបលុយអស់ចំនួន​ ៦០,០០០៛​ និងទទួលបានអាវយឺតស្រស់ស្អាតមួយភ្លាម!​

មានការគាំទ្រ

ក្រោមពាក្យស្លោក “សេវាកម្មបោកអ៊ុតទំនើបខ្នាតធំដែលគិតលើគុណភាព និង សេវាកម្មល្អបំផុតជូនអតិថិជន” យើងបានធ្វើបានយ៉ាងល្អ ក្នុងការទាក់ទាញអតិថជនមកហាងយើងជាបន្តបន្ទប់រហូតយើងអាចដំណើរការបានទៅមុខដោយគ្មាន ឧបសគ្គណាមួយឡើយ។

មានដៃគូសហការបង់ប្រាក់

យើងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Pi Pay កម្ពុជា និង Alipay ក្នុងការបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ថវិការ ដោយមិនបាច់ចាយជាសាច់ប្រាក់។ យើងបានសហការផ្សាយ និងការទូទាត់ក្នុងប្រូមូសិនបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថជនផងដែរ។

សមាជិកអាជីវកម្មថ្មី នៃកម្មវិធី ស្រាវ ឆ្នាំ ២០១៨

អ្នកស្រី ហាំ សូឡារ៉ូ ជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ដៃម៉ែបោកអ៊ុត ដែលចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០១៧។ អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីមានបម្រើសេវាកម្មបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ ដោយធានាបាននូវគុណភាព និងសេវាកម្ម ព្រមទាំងមានការវេចខ្ចប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរ។

អ្នកស្រីមានបំណងពង្រីកអាជីវកម្មដោយត្រូវបំពាក់បរិក្ខារបន្ថែមដើម្បីពន្លឿនសេវាកម្ម ហេតុដូចនេះ អ្នកស្រីសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ស្រាវ។

ជាលទ្ធផល អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រី ត្រូវបានជ្រើសរើសជា សមាជិកអាជីវកម្មថ្មី នៃកម្មវិធី ស្រាវ ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយយោងទៅតាមគម្រូអាជីវកម្ម និងការជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅកាន់សហគមន៍ ដែលអ្នកស្រីមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើ និងសងត្រលប់វិញ។

បានជាប់វគ្គសិក្សាពីកម្មវិធី SHE Incubator

អ្នកស្រី ហាំ សូឡារ៉ូ ជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ដៃម៉ែបោកអ៊ុត ដែលចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០១៧។ អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីមានបម្រើសេវាកម្មបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ ដោយធានាបាននូវគុណភាព និងសេវាកម្ម ព្រមទាំងមានការវេចខ្ចប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរ។

អ្នកស្រីមានបំណងពង្រីកអាជីវកម្មដោយត្រូវបំពាក់បរិក្ខារបន្ថែមដើម្បីពន្លឿនសេវាកម្ម ហេតុដូចនេះ អ្នកស្រីសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ស្រាវ។

អ្នកស្រី ហាំ សូឡារ៉ូ  បានជាប់វគ្គសិក្សាពីកម្មវិធី SHE Incubator នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨

ពង្រីកហាង

ដោយកំណើតអថិជន និងទិសដៅឆ្នាំ ២០១៩ ក្រោមការឧបត្ថម្ភជាសម្ភារបន្ថែម នៃកម្មវិធី ស្រាវ ឆ្នាំ ២០១៨  យើងបានពង្រីងហាងដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថជន និងពង្រីកគោលដៅថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩។

OUR TEAM

ORDER FORM

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Name *

Address *

Phone Number *

E-mail *

Pick-Up Date

Pick Up Time

Delivery Date

Delivery Time

Preferred Laundry Detergent
TideGainAll Free & ClearI Will Provide

Bleach Whites
YesNo

Laundry Bag Needed?
YesNo
Line Dry Items Included (Limit 5 Items)

Special Instructions *