សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

សេវាកម្មបោកអ៊ុតទំនើបខ្នាតធំដែលគិតលើគុណភាព និងសេវាកម្មល្អបំផុតជូនអតិថិជន​។​ ​យើង​ខិតខំ​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ការ​បោក​គក់​ដែល​មាន​គុណភាព​ទាន់​ពេលវេលា​និង​សេវាកម្ម​ដែល​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន​ ។

ដៃគូខ្នាតធំ

យើងរីករាយ រួមសហការជាដៃគូជាមួយសាជីវកម្មធំៗ ដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការថែទាំងសុខមាលភាពបុគ្គលិក អតិថជន នឹងមួយផ្នែកសន្សំហិរញ្ញវត្ថុដល់ការ សាជីវកម្ម ភោជនីដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងហាងផ្សេងទៀត។ ផ្ដល់ការងារឱ្យយើងធ្វើការថែទាំ ឯកសណ្ឋាន សំលៀកបំពាក់ គ្រៀងប្រើប្រាស់សណ្ឋាគារ ហាងរបស់ការទទួលទុកចិត្តយកនិងការផ្តល់សេវាបោកអ៊ុតរបស់យើងគឺមានល្បឿនលឿនងាយស្រួល និងរក្សាទុកពេលវេលា និងថវិការបស់លោកអ្នក។ យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយឆ្លាតវៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកបោកគក់របស់អ្នក។

ដៃគូសេវាកម្មខ្នាតធំ

ហេតុអ្វីយើងជាដៃគូរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក?

យើង​មាន​សេវាកម្ម​សម្រាប់​ ក្រុមហ៊ុន​ អង្គការ​ សមាគម មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ​​ ភោជនីយដ្ឋាន ​និងគ្រួសារអាច​ជាវ​​កញ្ចប់​ប្រចាំ​របស់​យើង​ខ្ញុំ សហការដៃគូជាវកញ្ចប់។

មានសេវាកម្មបោកគក់គ្រប់ប្រភេួ

យើងមានសម្ភារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំរើសសេវាកម្ម សំលៀក កំរាលភួយ កន្សែង សម្ភារប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ សម្រាប់ សណ្ឋគារ មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ធានានៅកាសហកាគ្នាដើម្បីថែទាំសុខភាព និងភាពស្រស់ស្រាយរបស់បុគ្គលិករបស់អ្នក

រួមគ្នាដើម្បីថែទាំបរិស្ថាន

យើងប្ដេជ្ញារួមគ្នាក្នុងការថែទាំសំលៀកបំពាក់ប្រើប្រាស់អោយបានយូរបំផុត និងរក្សាសុខុមាលភាពមនុស្សជាតិ និងរបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការថែទាំសំលៀកបំពាក់ឡើងវិញ ។

សុខុមាលភាព និងភាពស្រស់ស្រាយ

យើងដើរតួនាទីមួយក្នុងកាថែទាំសុខុមាលភាពអ្នក និងភាពស្រស់ស្រាយ ក្នុងការស្លៀកពាក់របស់អ្នក ដើម្បីជាទំនុចចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នក ទាំងពេលធ្វើការ សម្រាក និងដំណើរកម្រាន្ត។

គុណតម្លៃ និងលក្ខណៈពិសេសបន្ថែម

ទំនុកចិត្ត

គុណភាពសម្រាប់អតិថិជន​ ជាទំនុកចិត្តក្រោមការ​ខិតខំរបស់​យើង​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ការ​បោក​គក់​ដែល​មាន​គុណភាព​ទាន់​ពេលវេលា​ និង​សេវាកម្ម​ដែល​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បំផុត​ ។

ទទួលខុសត្រូវ

​យើងទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ ខូចខាត ការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីធានាក្នុងទំនួសខុសត្រូវសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់គ្នា។

សុវត្តិភាព

យើងយកចិត្តទុកដាក់សំលៀកបំពាក់របស់អ្នកដើម្បីសុវត្តិភាព ដោយមានបុគ្គិលជាប្រចាំ ព្រមទាំងបំពាក់កាមេរ៉ាសកម្មភាព ដើម្បីធានាកុំឲ្យបាត់បងណាមួយកើតមានឡើង។

បោកគក់ជម្រះស្នាមប្រឡាក់

យើងពិនិត្យ ស្វែងរកស្នាមប្រលាក់ ដើម្បីកំចាត់ភាព​កខ្វក់ពីសំលៀកបំពាក់របស់អ្នក យើងក៏មានសេវាបន្ថែមសម្រាប់ជម្រះស្នាបប្រឡាក់ផ្សេងៗ។

ដឹកជញ្ញូនដោយឥតគិតថ្លៃ

សម្រាប់ដៃគូសហការ ឬអតិថជនដែលនៅជិតហាងយើងខ្ញុំ នឹងមានបុគ្គលិកក្នុងការដឹកជញ្ចូន​ដើម្បី​សម្រួល​​ការជាប់រវល់របស់អតិថិជនទាំងអស់

តាមដាន និងថែទាំ

យើងតាមដានសំលៀកបំពាក់របស់អ្នក បើសិនមានករណីរហែក ឬរបូតឡែវ ខូចរួត ឬមានការណីមិនប្រកដីណាមួយ​ យើងនឹងធ្វើការកត់ចំណាំ សម្រាប់អតិថិជន។

ORDER FORM

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Name *

Address *

Phone Number *

E-mail *

Pick-Up Date

Pick Up Time

Delivery Date

Delivery Time

Preferred Laundry Detergent
TideGainAll Free & ClearI Will Provide

Bleach Whites
YesNo

Laundry Bag Needed?
YesNo
Line Dry Items Included (Limit 5 Items)

Special Instructions *